У Градској управи града Краљева, oдржана је Национална радионица УНИЦЕФ-а, као скуп установа, органа и организација поводом дефинисања основних смерница за будућу међусекторску сарадњу у граду Краљеву, а све у циљу грађења локалног модела алтернативне подршке малолетницима у сукобу са Законом (реализација васпитних налога). Намера је да на овај начин на локалном нивоу делујемо у складу са савременим стандардима и дамо допринос организовању малолетничког правосуђа по мери детета.…опширније

Print Friendly, PDF & Email