Министарство рада и социјалне политике започело је  акцију обиласка свих
општина у Србији с циљем да се сагледају кључни проблеми из делокруга
рада Министарства. Под геслом « СОЛИДАРНОСТ » министар Расим Љајић,
заједно са тимом Министарства рада и социјалне политике, данас је посетио
Герантолошки центар у Матарушкој бањи и у разговору са градоначелником
града Краљева Љубишом Симовићем , директорком Герантолошког центра ,
представницима Рашког управног округа и представницима социјалне заштите
у Краљеву  сагледао проблеме и договорио евентуалне интервенције.
« СОЛИДАРНОСТ » треба да изнађе решења која ће омогућити Министарству
рада и социјалне политике да адекватно реагује на заштиту деце, старих, болесних,
радника…

„Ове посете имају за циљ да дефинишемо приоритете и то оно што је најнужније
с собзиром на скромне могућности које ћемо имати ове године,.зато ова средства
са којима располажемо у буџету, у оквиру Министарсва рада и социјалне политике
настојима да преусмеримо тамо где су и најпотребнија .Ја се надам да ћемо нешто
од онога што смо данас чули овде у Краљеву успети да реализујемо ,пре свега
мислим на изградњу новог или адаптацију неког већ постојећег објекта за дневни
боравак  деце са сметњама у развоју „ рекао је министар Расим Љајић .

Градоначелник Краљева Љубиша Симовић се захвалио мистру што је дошао у
једну средину која има великих социјалних проблема и што је, пошто је сагледао
проблеме Краљева , обећао своју подршку у оквиру рада Владе за неке капиталне
пројекте који су неминовни да би се овај град подигао на једну вишу лествицу
развоја јер једино на тај начин могу да се издвоје и већа социјална давања  и да се
управо они најугроженики слојеви грађана на један начин  збрину у наступајућој кризи .

„ Ја сам више пута наглашавао да буџет града Краљева који је усвојен није сагледао
све размере кризе и да у оквиру тога нису сагледана сва социјална давања и да је то
један од основних разлога што ћемо приоритетно приступити ребалансу буџета и да
ћемо то поправити у складу са могућностима са којима сада располажемо „- рекао је
градоначелник  Краљева .

  

  

Print Friendly, PDF & Email