На деведесет седмој (ванредној) седници Градског већа града Краљева већници су разматрали и усвојили свих пет тачака, колико је било на дневном реду. Градско веће је донело Закључак којим се усвајају извештаји Завода за јавно здравље Краљево о хигијенској исправности воде за пиће из градског водовода у току јуна и о праћењу квалитета ваздуха са евалуацијом резултата мерења за јун 2019. године, Одлуку о додели подстицајних средстава у циљу економског оснаживања жена са руралног подручја града Краљева у оквиру пројекта „Спровођење мера популационе политике јединица локалне самоуправе у Републици Србији у 2019. години“, као и Решење о коришћењу средстава текуће буџетске резерве у износу од 150.000 динара за технички пријем радова на прикључењу објекта „Полетарац“ на градски топловод и Решење о распоређивању 700.000 динара Клубу малог фудбала „Карановац“ Краљево на име подмирења трошкова организације више турнира у наредном периоду…

Print Friendly, PDF & Email