Од почетка обилних падавина на територији града Kраљева екипе свих краљевачких јавних комуналних предузећа су на терену, санирају локалне путеве и прилазе кућама, а уз њих и екипе краљевачког Црвеног крста, Завода за јавно здравље, Ветеринарско-специјалистичког института чине све што могу како би помогле грађанима.

Како је, приликом обиласка терена – Ласца, Дракчића и Врдила, напоменуо градоначелник, екипе Јавног комуналног предузећа „Путеви“ су претходног дана биле ангажоване на територији Ласца, где су, уз помоћ мештана, изведени велики радови како би сви путни правци били у функцији. Данас се налазе на територији Адрана, Дракчића, Врдила, где помажу грађанима како би оспособили путеве до њихових кућа. Он је додао и да су јутрос успостављене редовне аутобуске линије ка Цветкама, Обрви, Лађевцима, Вољавчи, саобраћају мањи аутобуси с обзиром на то да се користе обилазни путеви који су знатно ужи у односу на Ибарску магистралу. Поред тога, каже градоначелник, „трудимо се да помогнемо свим мештанима, поготово онима којима су куће поплављене“.

„Имамо значајну помоћ и ‘Коридора Србије’ и предузећа ‘Нови Пазар – пут’. Радови теку несметаном динамиком и очекујемо да ћемо ускоро успети да оспособимо све путне правце, а помажемо мештанима и у подасипању путева који воде до њихових кућа и привредних субјеката. Јутрос смо успели да поново успоставимо линије градског саобраћаја – линије које воде ка Цветкама, Обрви, Лађевцима и Тавнику су успостављене обилазним путем који пролази поред ‘Вирџиније’ и ‘Гира’ и наставља се до Адрана, где се укључује на Ибарску магистралу, око 100 метара од гробља у Адранима. Саобраћа се мањим аутобусима с обзиром на то да је пут којим се пролази ужи у односу на магистралу. Имамо значајну помоћ саобраћајне полиције, које усмерава саобраћај у том смеру, при чему треба нагласити да тим путем није дозвољен саобраћај камионима који имају веће оптерећење од 3,5 тоне по осовини. Важно је да сви који учествују у раду Штаба за ванредне ситуације дају пун допринос како бисмо помогли у успостављању путне инфраструктуре, а поготово како бисмо помогли оним грађанима чије су куће поплављене“, рекао је градоначелник истичући да, услед престанка падавина, не долази до даљег увећања река на територији града, ни водотокова другог ни првог реда.

Градоначелник је истакао да је важно да сви који обављају политичке фуинкције буду на терену. У Kраљеву су на терену сви – почев од градоначелника, заменика, помоћника, чланова Градског већа, директора свих јавних предузећа…

„Министар грађевине, саобраћај и инфраструктуре Горан Весић је у суботу посетио Kраљево, а очекујем да ће у наредним данима бити још посета владиних званичника“, казао је Терзић.

Како истиче директор ЈКП „Путеви“ Краљево Мирко Вуковић, екипе овог прдузећа су од петка ујутру на терену, током петка на суботу и суботе на недељу имали су активно и дежурства у оквиру предузећа за потребе евентуалних интервенција током ноћи.

„За ова три дана успели смо да на овом подручју Ласца, Пекчанице, Лопатнице, Богутовца, Дракчића и Врдила учинимо доста да се омогуће прилази људима до кућа. То су пре свега мали пропусти односно мостови мањег распона који су били оштећени током бујичних поплава, тако да смо успели да на неких седам-осам локација интервенишемо и омогућимо несметани прелаз. Велики број грађана је пријавио штету по разним основама – за санацију путева, то су пре свега локални путеви. Екипе стручњака из Јавног предузећа за уређивање грађевинског земљишта Краљево и ЈКП ‘Путева’ биће ових дана на терену и урадићемо дефектажу свих праваца који су оштећени, потребну количину и врсту радова које је неопходно одрадити, само молимо грађане за стрпљење, потрудићемо се да то урадимо што пре. У зависности од процене штете, предложено је да се и друга јавна и приватна предузећа укључе у поступак и процес санације“, изјавио је Вуковић напоменувши да су успели да ураде привремену санацију и оспособе за саобраћај оштећени мост на општинском путу у Ласцу који се сада одвија несметано у том делу.

„Имамо велики број путних праваца на некатегорисаним путевима који су оштећени, где ћемо морати да радимо и потпорне конструкције, потпорне зидове, габионе и друге врсте радова. Тај процес се неће завршити брзо. У сваком случају, радићемо процену и пописе радова и на основу тога предложити један динамички план“, рекао је Вуковић.

Директор Ветеринарског специјалистичког института Мишо Коларевић је обавестио грађане којима је вода продрла у објекте – стамбене, помоћне или објекте за држање животиња, да преко својих председника месних заједница то пријаве, а информација ће бити прослеђена Градском штабу за ванредне ситуације и иза тога ће се приступити планској асанацији терена тих објеката. Екипе Завода за јавно здравље су већ на терену, где су за то створени услови.

„Потребно је да, у оним случајевима када, и на теренима где за то постоје индиције да овакве ситуације могу донети евентуално неке здравствене проблеме код животиња, људи имају појачан надзор и да сваку промену здравственог стања животиња пријаве надлежном ветеринару. У овом случају не очекујем никакве ескалације у том погледу, али свакако је појачан опрез неопходан у овим ситуацијама. Пријаве за асанацију својих објеката у које је вода прдрла треба да учине оног момента када изврше механичко чишћење објеката. Дезинфекција  самих објеката не вреди уколико се то чишћење не изврши и након тога по процедури пријаве своје објекте за ту врсту асанација“, рекао је Коларевић додајући да ће, пошто Институт на територији града Краљева врши и третман одраслих комараца, тај третман започети у уторак и обухватиће и она подручја која су била поплављена, где се може очекивати да та популација буде нешто бројнија.

Члан Градског већа града Краљева Радоица Кочовић је подсетио на то да је од првог дана кад су почеле елементарне непогоде наглашено да сви председници месних заједница заједно са мештанима пријаве штету на инфраструктури – на путним правцима, мостовима, пропустима, на поплављеном пољопривредном земљишту.

„Председници месних заједница су у обавези да поднесу потписану пријаву штете како би тимови које је одредио командант Штаба направили план санације и асанације свих терена. Влада Републике Србије је већ донела уредбу за пољопривредно земљиште, зато је битно да се пријаве све штете и на пољопривредном земљишту, инфраструктури, стамбеним објектима и на свим објектима који су били поплављени“, рекао је Кочовић и изнео процедуру пријаве штете будући да су сви грађани у складу са законом о пријави и санацији од елементарних непогода у обавези да пријаве индивидуално штету на својим поседима, објектима и на свему што им је било под водом.

Како је рекао, на шалтерима у локалној самоуправи постоје одговарајући обрасци који су прописани, на којима се пријављује, који ће бити доступни свим грађанима, али је претходно неопходно да извештаји о пријави штете на инфраструктури буду на време достављени Јавном предузећу за уређивање грађевинског земљишта како би Град усвојио извештај у складу са законом и доставио Канцеларији за обнову и развој.

„После усвајања тог извештаја ми можемо да приступимо пријавама индивидуалне штете и спроведемо процедуру за пријаве штете за све на територији града. Рок за пријаву штета је 15 дана од дана престанка елементарне непогоде – када Градски штаб прогласи престанак ванредне ситуације имамо 15 дана да пријавимо штету“, објаснио је Кочовић.

Милош Дукић из Дракчића је захвалио градским челницима и локалним јавним комуналним предузећима на несебичној помоћи коју пружају мештанима у овој елементарној непогоди. Он је изразио наду да ће успети да заједничким снагама отклоне све последице које су настале од ових бујичних поплава напомињући да је у Дракчићима вода продрла у 10-12 домаћинстава, као и у помоћне објекте.

Print Friendly, PDF & Email