У оквиру Јавног позива ЕУ ПРО Плус Програма за пројекте пословне инфраструктуре, Граду Kраљеву додељена су средства за реализацију пројекта „Ревитализација Матарушке Бање”.

Укупна вредност пројекта је 428.199 евра, ЕУ ПРО Плус обезбеђује 360.535 евра, док Град учествује са 67.664 евра.

Циљ пројекта је Унапређење туристичке понуде Матарушке Бање кроз реконструкцију руиниране комуналне инфраструктуре и ревитализацију урбаног мобилијара.

Пројектом је планирана реконструкција водоводне мреже у циљу унапређења водоснабдевања у Матарушкој Бањи, заменом водоводне мреже у дужини од 5,3 километра, како би се обезбедило квалитетно и стабилно водоснабдевање за око 100 домаћинстава. Истовремено, реконструкција комуналне инфраструктуре представља и вид подршке реализацији нових инвестиција у циљу рехабилитације Матарушке Бање.

Пројектом је планирано и унапређење урбаног мобилијара у парку у Матарушкој Бањи, што подразумева замену клупа и канта за отпатке, као и опремање дечјег игралишта новим мобилијаром

Print Friendly, PDF & Email