За Пројекат Изградња саобраћајног прилаза средњовековној тврђави Маглич, паркинга и средњовековног села са пратећим садржајем, Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Одлуком о избору јединица локалних самоуправа на територији Југозападне Србије за доделу буџетских средстава ради суфинансирања развојних инфраструктурних пројеката, Граду Краљеву одобрило је 451.250.000,00 динара. Град Краљево ће, за реализацију овог пројекта, из буџета издвојити 23.750.000,00 динара.

Реализација овог пројекта довешће до унапређења услова за локални економски развој кроз валоризацију културно-историјске баштине средњовековне тврђаве Маглич.

Биће обезбеђен прилаз атрактивној туристичкој локацији средњовековног споменика културе – тврђави Маглич, што подразумева уређење паркинга са довољним бројем паркинг места, изградњу пасареле преко магистрале и моста преко реке Ибар, а биће изграђено и средњовековно село у подножју тврђаве са пратећим садржајима.

Изградња садржаја предвиђених пројектом обогатиће туристичку понуду овог краја, Града Краљева, али и наше земље, што ће знатно повећати број туриста. Тако ће гости Града, али и посетиоци околних места, у којима је знатно развијен сеоски туризам, као и околних бања – Богутовачке и Матарушке, имати могућност да посете још једну, историјом богату, туристичку дестинацију. Поред средњовековних манастира Жиче и Студенице, који су неизоставни део богате туристичке понуде нашег града, средњовековна тврђава Маглич, са будућим пратећим садржајима, привући ће много домаћих и страних туриста.

По расписаном Јавном позиву за доделу буџетских средстава ради суфинансирања развојних инфраструктурних пројеката јединица локалних самоуправа на територији Југозападне Србије Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, од пристиглих 45 пријава, подстицајна средства добија седам локалних самоуправа за девет пројеката, за шта је Министарство одобрило 1.165.000.000,00 динара.

Поред Града Краљева, средства су додељена и градовима Прокупље и Лесковац, као и општинама Медвеђа, Лебане, Куршумлија и Бојник.

Print Friendly, PDF & Email