Граду Краљеву је, у складу са Одлуком о расподели средстава Министарства државне управе и локалне самоуправе, почетком марта, одобрена реализација пројекта Изградња дечјег игралишта у IV црногорској улици у Рибници, у укупној вредности пројекта – 13.965.480,00 динара са ПДВ-ом.
Град Краљево је, овим пројектом, конкурисао по отвореном Јавном позиву Министарства за државну управу и локалну самоуправу, у оквиру намене Пружање финансијске помоћи јединицама локалне самоуправе ради обезбеђивања недостајућег дела средстава, у пуном или делимичном износу, за реализацију нових или завршетак започетих пројеката који се финансирају из буџета јединице локалне самоуправе, а од посебног су значаја за јединицe локалне самоуправе, локални економски развој, инвестиције и запошљавање у јединици локалне самоуправе.
Укупан износ средстава за реализацију овог пројекта обезбеђује Министарство.
Пројектом се планира уређење јавног простора у насељу Рибница, у IV црногорској улици, намењеног за одмор и игру деце – уређење парковског простора који ће користити деца од три до 12 година. Подлогу на дечјем игралишту чиниће ливени тартан, различите дебљине, у зависности од висине пада. Реквизити, од издржљивих и трајних материјала, отпорних на временске услове и погодни за лако одржавање, биће груписани тако да се на простору игралишта могу неометано играти различите старосне групе деце. Дечје игралиште, од око 400 m², биће подељено на две зоне – у првој, кружног облика, налазиће се један, док ће у другој зони бити шест реквизита – пењалица/мрежа односно мултифункционална справа, полигон, комбинована љуљашка, клацкалица, њихалица на две опруге, вртешка.
Локацију на којој ће се налазити ово дечје игралиште, у новембру прошле године, приликом посете Граду Краљеву, у пратњи градоначелника др Предрага Терзића, обишао је министар за државну управу и локалну самоуправу Александар Мартиновић, који је том приликом обећао помоћ Министарства у реализацији овог пројекта у циљу стварања што бољих услова за одрастање деце.
Print Friendly, PDF & Email