Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Републике Србије је 07.02.2021. расписало јавну набавку за извођача за II фазу.

Рок за понуде је, са 31.03.2021, због пандемије, продужен на 30.06.2021. године.

Извођач је изабран 16.08.2021.

С обзиром на то да је, због увећаних тржишних цена, изабрани извођач тражио увећање износа, Град Краљево је, будући да станари у овим зградама у Доситејевој живе у веома лошим условима, заказао састанак код државног секретара Енеса Бухића. Државни секретар се на састанку изјаснио да није могуће увећање износа извођења радова.

Из тог разлога, по позиву Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре да потпише уговор, извођач их је, дописом од 28.12.2021, обавестио да, због промене тржишних услова, одустаје од уговора.

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре је 17.02.2022. од Развојне банке Савета Европе добило инструкцију да распише нову јавну набавку.

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре је, на основу испитивања тржишта, извршило процену вредности нове јавне набавке.

По захтеву Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Град Краљево је 07.06.2022. доставио предлог за члана Kомисије за јавну набавку из Kраљева.

Из Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре је, 30.06.2022, прослеђена радна верзија тендерске документације.

Због веома лоших услова у којима станари овог дела Доситејеве улице и даље живе, у настојању да се реализација пројекта настави, Град је 06.07.2022. државном секретару Енесу Бухићу упутио молбу за обавештење о термину расписивања нове јавне набавке.

Почетком септембра добио је незванично обавештење да Банка неће предузимати ништа до формирања нове Владе.

Захтев Министарству финансија Републике Србије за одборење јавне набавке је послат у фебруару 2023. године. Чека се одговор Министарства финансија.

Град Краљево се нада да ће Министарство финансија што пре одговорити и изаћи у сусрет захтеву за одобрење јавне набавке за извођача за II фазу, будући да наши суграђани у овом делу Доситејеве улице веома тешко живе у неусловном простору, а и земљотреси који у последње време потресају тло нашег града, иако не велике јачине, додатно их узнемиравају.

Print Friendly, PDF & Email