На десетој седници Привременог органа града Краљева, којом је председавао председник др Предраг Терзић, разматрано је деветнаест тачака дневнoг реда.

Донет је Закључак о усвајању Извештаја Завода за јавно здравље Краљево о праћењу квалитета ваздуха за новембар 2023. године и хигијенској исправности воде за пиће из градског водовода у току новембра 2023. године

Чланови Привременог органа Града донелу су два закључка о давању сагласности на програм обављања димничарских услуга односно на план чишћења и контроле димоводних и ложишних објеката и уређаја и вентилационих канала и уређаја од стране Јавног предузећа „Градско стамбено” Краљево за 2024. годину.

Донета су два решења – о престанку дужности директора односно о именовању вршиоца дужности директора Историјског архива из Краљева, као и два решења – о престанку дужности и именовању члана Управног одбора Спортског центра „Ибар“ из Краљева односно о престанку мандата и именовању члана Надзорног одбора Јавног предузећа за уређивање грађевинског земљишта „Краљево“.

На седници Привременог органа донета је Одлука о ангажовању ревизора за обављање екстерне ревизије завршног рачуна буџета града Краљева за 2023. годину, као и Одлука о изменама и допунама одлуке о Градској управи града Краљева.

Донето је Решење о образовању радне групе за реализацију активности у оквиру ПРО програма „Локално управљање за људе и природу“.

Чланови Привременог органа града Краљева позитивно су се изјаснили на измену Правилника о спровођењу мера енергетске санације стамбених и стамбено-пословних зграда прикључених на систем даљинског грејања односно измену Јавног позива за избор стамбених заједница – кандидата за енергетску санацију стамбених и стамбено-пословних зграда прикључених на систем даљинског грејања на територији града Краљева.

Донета су два закључка о давању сагласности – на измену Програма зоохигијене за 2023. годину који се односи на збрињавање напуштених паса односно на трећу измену Програма одржавања улица, јавних површина, градских и некатегорисаних путева на територији града Краљева за 2023. годину, као и друга измена Програма чишћења и прања јавних површина односно измена Програма зимског одржавања јавних површина за 2023. годину.

Привремени орган Града донео је три закључка о давању сагласности на решења начелника Градске управе града Краљева – број 3058/23, 3059/23 и 3060/23, од 22.12.2023. године.

Print Friendly, PDF & Email