На другој седници Привременог органа града Краљева, којом је председавао председник др Предраг Терзић, чланови су разматрали осам тачака дневног реда.

Донете су две одлуке о образовању комисија – Административно-мандатске комисије односно Комисије за разматрање жалби, приговора и захтева, као и именовању председника и чланова комисија.

 

Чланови Привременог органа Града позитивно су се изјаснили на Закључак о усвајању извештаја о стању безбедности саобраћаја на путевима на територији града Краљева за период јануар-јун 2023. године односно на Закључак о усвајању извештаја о реализацији Одлуке о буџету града Краљева за период од 1. јануара до 30. септембра 2023. године.

Донета су три закључка о давању сагласности за плаћање из средстава са рачуна месне заједнице – МЗ Конарево, МЗ Самаила и МЗ Стубал.

На другој седници Привременог органа града Краљева донето је Решење о именовању члана Управног одбора Предшколске установе „Олга Јовичић Рита“ из Краљева.

Print Friendly, PDF & Email