Расписивањем позива за учешће у јавној набавци за избор извођача радова започета је реализација друге фазе Пројекта стамбене обнове после земљотреса који је погодио Краљево 2010. године, а у оквиру којег је планирана изградња стамбених објеката кроз три фазе како би се обезбедила трајнија стамбена решења за 366 породица чији су станови тада оштећени.

Kомплетан пројекат у Доситејевој улици подразумева рушење пет приземних кућа и 16 вишепородичних стамбених зграда,  изграђених у периоду од 1947. до 1955. године, и изградњу четири нове вишеспратне стамбене зграде. У првој фази изграђено је 106 станова, а вредност  је износила 2.171.700 евра.

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре је, по прибављеној сагласности Развојне банке Савета Европе, из чијег се зајма финансира изградња нових и уклањање постојећих стамбених зграда обухваћених Пројектом стамбене обнове, у јуну ове године објавило позив за учешће у јавној набавци за избор извођача радова на изградњи нове зграде друге фазе са 86 станова и рушење 7 старих објеката, из којих су пресељени крајњи корисници прве фазе пројекта.

Иако је рок за предају понуда од стране потенцијалних извођача радова био одређен у јулу 2023. године, један од потенцијалних понуђача је, пре истека наведеног рока за достављање понуда, Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки поднео жалбу, која је довела до застоја поступка. Након што је Републичка комисија за заштиту утврдила да жалба није основана и одбацила је у целини, поступак је настављен са утврђеним новим роком за предају понуда.

У датом року достављене су четири понуде, све са понуђеним ценама нижим од процењене вредности јавне набавке. Комисија за јавне набавке ће после утврђивања исправности и потпуности захтеване документације сачинити предлог за одабир најповољнијег понуђача и потписивање уговора за извођење радова, а који би требало да буде окончан до краја текућег месеца.

Након завршетка друге фазе, пројектом је у трећој фази планирано  пресељење крајњих корисника у другу новоизграђену зграду, као рушење преосталих постојећих објеката и изградња треће и четврте зграде.

Print Friendly, PDF & Email