Власницима стамбених објеката који су оштећени у последњим поплавама на територији Града Краљева, а који су испунили неопходне услове, почела је исплата државне помоћи. Наш град и Крагујевац су прве локалне самоуправе које су спровеле поступке који, у складу са законом, претходе исплати помоћи.

До сада, око пет милиона динара уплаћено је на рачуне двадесетак власника стамбених објеката оштећених у поплавама на територији нашег града.

„До краја недеље тај број ће бити дуплиран, а до краја месеца очекујемо да за 100 до 120 власника, где је неспорно власништво на објектима, државна помоћ буде исплаћена. Битно је да грађани знају да ће свако ко има право на државну помоћ, коме је услед воде настало оштећење на стамбеном објекту који користи, који је у свакодневној употреби, остварити право на доделу државне помоћи“, каже члан Штаба за ванредне ситуације града Краљева и руководилац Одељења за послове цивилне заштите Градске управе града Краљева Здравко Максимовић.

„Они који су већ добили новац углавном су имали оштећења на објектима од прве до треће категорије. Немамо до сада нека већа оштећења која захтевају конструктивну санацију. Углавном се ради о објектима који су били на најугроженијем подручју – Адрани, Мрсаћ, Дракчићи, Врдила и Мусина Река“, каже Максимовић и додаје да је комисија и даље на терену, али нерешена имовинско-правна питања понегде успоравају процес.

Како објашњава Максимовић, након пријаве штете, која је трајала до 7. јула, комисија је радила процену оштећења и категоризацију штете. Записнике о процењеној штети са пријавама верификовало је Министарство за јавна улагања, након чега су израђена првостепена решења за доделу државне помоћи, која су послата Министарству за јавна улагања и Државном јавном правобранилаштву, како би се одрекло права жалбе, као и власници, и након тога наступила је исплата средстава из Трезора на рачуне власника оштећених стамбених објеката.

„Битно је да смо добили верификацију свих наших записнка односно извештаја, што је био предуслов за израду решења“, каже Максимовић додајући да је наш град пружио и подршку Општини Брус, где је једна комисија провела дан на процени штете на стамбеним објектима који су оштећени деловањем клизишта.

Програм помоћи се односи на оштећене стамбене објекте у својини грађана, на којима је штета настала услед деловања воде, али не прокишњавања или других штета као олујног невремена. Степен оштећења, који утврђује комисија на терену, категорисан је у пет категорија, тако да је за прву износ помоћи 200.000, за другу 300.000, за трећу 400.000 динара – оне се сматрају лакшим и ту се сврставају објекти где није дошло до конструктивног урушавања односно поремећаја у објектима, док четврта и пета категорија захтевају веће и теже интервенције, па је за четврту помоћ 500.000, а за пету 800.000 динара.

Очекује се да већина власника стамбених објеката оштећених у поплавама на територији града Краљева помоћ државе добије до краја јула.

Print Friendly, PDF & Email