Град Краљево потврђује своју финансијску стабилност, померајући сопствене границе и премашујући предвиђања. Стабилан градски буџет, у којем се прилив сваке године увећава, значи и више средстава за реализацију инфраструктурних пројеката, капиталних инвестиција… бољи живот грађана.

У буџету Града Краљева за 2023. годину, усвојеном на седамнаестој седници Скупштине града Краљева, одржаној 23. и 24. децембра 2022. године, предвиђени су укупни приходи и примања по основу продаје нефинансијске имовине у износу од 5.064.000.000 динара, а укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине у износу 5.559.000.000 динара. Суфицит из претходних година износи 495.000.000 динара. Порези чине 76,28 процената прихода односно 3.863.000.000 динара, а порез на доходак, добит и капиталне добитке износи 3.079.000.000 односно 60,81 одсто укупних прихода.

У буџету Града Краљева за наредну годину, између осталог, предвиђена су средства како би седнице Скупштине града могле да се одржавају електронски, што би убрзало рад и смањило трошкове. Тако ће, од предвиђених 2.500.000 динара на овој позицији, бити набављени таблети за одборнике.

Град је у различитим областима у програмском буџету обезбедио средства и за становање, урбанизам и просторно планирање, као и средства за Пројекат урбане регенерације Доситејеве улице. За остваривање јавног интереса у одржавању зграда (реконструкцију лифтова, кровова зграда и друге инфраструктурне радове), што Град суфинансира од 50 до 70 процената, обезбеђено је 30.000.000 динара.

Обезбеђена су средства за мере активне политике запошљавања – 14.000.000 динара – са Филијалом Националне службе за запошљавање Град удружује 10.000.000, а преостали износ са различитим организацијама, при чему НСЗ на сваки динар Града обезбеђује још један, а друге организације и знатно више средстава.

Обезбеђене су и субвенције за јавна предузећа – за ЈКП „Пијаца“ 20.000.000, ЈКП „Чистоћа“ 22.000.000, ЈКП „Водовод“ 16.530.000 и ЈЕП „Топлана“ 81.500.000 динара.

За развој сеоског туризма у наредној години иде 10.000.000 динара. За пољопривреду и рурални развој укупно 129.481.000, при чему 85.000.000 за мере подршке руралном развоју – 81.000.000 за субвенције пољопривредницима, а 4.000.000 за услуге по уговору, сајмове и изложбе. Преосталих 44.481.000 је за процес комасације, а 70 процената средстава се враћа у буџет Града Краљева од ресорно задуженог министарства – за пољопривреду.

За заштиту животне средине обезбеђен је у Фонду 41.000.000 динара.

За јавни градски и приградски превоз укупни износ субвенција за 2023. годину износи 150.000.000 динара, а на позицији Фонда за саобраћај обезбеђен је највиши износ средстава од његовог оснивања – готово 74.000.000 динара.

У програму предшколског образовања, за донације приватним вртићима обезбеђено је 65.000.000 динара. Будући да је, када је одлука донета, само један вртић имао одговрајуће лиценце Министарства просвете, а сада их је више, с тим да постоји могућност да током године буде већег интересовања за упис деце у вртиће, као и вртића који ће добити лиценцу, Град ће, у ребалансу буџета током године, обезбедити додатна финансијска средства.

За основно образовање опредељено је 373.000.000 динара, за средње 172.000.000, за социјалну и дечју заштиту 253.000.000 динара. Обезбеђен је новац за превоз одређених категорија 50.000.000 динара, субвенције ратним војним инвалидима, за Црвени крст 14.000.000 динара – за Народну кухињу 6.000.000, а пореосталих 8.000.000 за јавна овлашћења поверена Црвеном крсту Краљева.

Износ за стипендије за 50 најбољих студената основних и постдипломских мастер студија са територије Града Краљева двоструко је увећан – 10.000.000 динара. Одлука која предвиђа другачије услове конкурисања за студенте са хендикепом омогућиће онима који су у претходној години од могућих 60 остварили 36 ЕСПБ бодова да конкуришу и одмах добију средства.

Град је у буџету за 2023. годину обезбедио новчану помоћ за породице са троје и више деце – 26.500.000 динара, а за награду „Анђелко Савић“ готово 4.000.000 динара.

Град је, иако примарна здравствена заштита није у надлежности локалних самоуправа, обезбедио као помоћ Дому здравља Краљево 6.000.000 динара, за мртвозорство 2.800.000 динара. За Апотекарску установу 7.000.000 динара, с тим да ће променама статута ове установе бити омогућено у ребалансу обезбедити додатна финансијска средства првенствено за апотеке на сеоском подручју.

За развој културе и информисања у наредној години увећана су средства за медије – са ранија 23.00.000 на 30.000.000 динара.

За развој спорта и омладине укупно је обезбеђено 112.000.000 динара –  110.000.000 за спортске клубове, удружења и организације, а остало за омладинску политику на нашој територији.

Двоструко су увећана и средства за цркве и традиционалне верске заједнице – 20.000.000 динара, будући да се наставља изградња црквених објеката у Ушћу и Адранима, а планским документима предвиђена је и изградња цркава у Рибници и Јарчујку, као и парохијски домови, палионице свећа…

За домове културе обезбеђено је 20.000.000 динара, с могућношћу додатног издвајања у ребалансу.

Обезбеђена су финансијска средства и за јавне установе односно додатна средства за Народни музеј – за физичко и техничко обезбеђење лагерског гробља, како би, уз реконструкцију ограде, завршетак изградње капеле, као и друге грађевинске радове, Гробље стрељаних октобра 1941. било уређено на достојанствен начин.

Опредељена су и средства за друге намене – родну равноправност, Женску парламентарну мрежу…

Текућа буџетска резерва је планирана у износу од 70.000.000 динара.

Кроз Програм за уређивање грађевинског земљишта, између осталог, у буџету је издвојено 250.000.000 за замену натријумових светиљки савременом ЛЕД расветом, 90.000.000 за изградњу фискултурне сале у ОШ „Димитрије Туцовић“, а припрема се и пројектно-техничка документација за изградњу још две школске сале – на Берановцу и у Витановцу.

За изградњу моста код „Идиле“ предвиђено је 35.000.000 динара, а обезбеђена су и средства за наставак Северне обилазнице.

За изградњу спомен-капеле на Чемерну биће утрошено 7.500.000, а обезбеђен је и новац за наставак Рудничке улице. Предвиђена је и реконструкција централне улице у Ушћу у износу од 17.000.000.

За реконструкцију, санацију и одржавање постојећих дечјих игралишта предвиђено је 40.000.000, а за изградњу објеката за заштиту од вода 30.000.000.

Print Friendly, PDF & Email