На петнаестој (ванредној) седници Градског већа града Краљева, одржаној 30. априла 2024. године, којом је председавао градоначелник града Краљева др Предраг Терзић, чланови Градског већа су разматрали три тачке дневног реда.

Већници су донели Закључак о утврђивању Предлога одлуке о давању на коришћење непокретности у јавној својини Градској управи града Краљева (зграда број 1, ул. Обилићева број 26, зграда ЈЛС, на кп број 392 КО Краљево) за потребе Канцеларије за младе, о чему ће се потом изјаснити одборници Скупштине града Краљева.

Такође, донели су Програм давања у закуп грађевинског земљишта у јавној својини града Краљева.

На овој седници су донели и Решење о коришћењу средстава текуће буџетске резерве у износу од 500.000,00 динара за потребе хитне интервенције – извођења радова на замени оштећеног плафона у учионици број 25 на 3. спрату за корисника буџетских средстава Гимназија Краљево.

Print Friendly, PDF & Email