Након Пописа пољопривреде који је спроведен 2012. године и Анкете о структури пољопривредних газдинстава из 2018. године, Попис пољопривреде 2023. године, који ће спроводити Републички завод за статистику у сарадњи са локалном самоуправом, који ће обезбедиће континуитет у прикупљању података из ове области, почиње 1. октобра 2023.

Према речима председника Пописне комисије за припрему, организацију и спровођење пописа пољопривреде 2023. на територији града Краљева Дејана Ћајића, пописиваће се сва породична пољопривредна газдинства и газдинства правних лица и предузетника на основу Адресара пољопривредних газдинстава.

„Попис треба да нам пружи информације о броју пољопривредних газдинстава, земљишном фонду и категоријама коришћења земљишта, површинама под усевима, воћњацима и виноградима, наводњавању, употреби органских и минералних ђубрива, броју стоке и броју кошница пчела, броју пољопривредних машина и објеката, броју људи који обављају пољопривредне активности, као и информације о другим активностима које се обављају на пољопривредним газдинствима“, рекао је Ћајић истичући да су ови подаци значајни како би се стекла реална слика о стању у пољопривреди: чиме располажемо и шта нам је потребно.

„Ови подаци су значајни доносиоцима одлука који имају директан утицај на вођење аграрне политике државе, али и локалној самоуправи, која доста субвенција издваја за аграрну политику, предузећима и организацијама који се баве производњом, откупом, прерадом и пласирањем пољопривредних производа, а најзначајнији су пољопривредницима који имају регистрована пољопривредна газдинства. На основу података који се прикупе, свако газдинство ће моћи боље да планира пољопривредну производњу и стекне сазнања о томе у коју пољопривредну грану би требало инвестирати“, каже Ћајић.

За потребе Пописа на територији града Краљева ангажовано је 50 пописивача, који ће, од 1. октобра до 15. децембра, на терену, прикупљати податке методом интервјуа и уносити их директно у електронски Упитник на лаптопу. Раду на терену претходила је обука, коју је спровео Републички завод за статистику, током које су се будући пописивачи упознали са теоријом и методологијом Пописа, као и са радом у апликацији.

Ћајић истиче да је учешће у Попису обавезно, а свако одбијање давања података или давање нетачних података повлачи прекршајну одговорност и новчану казну. Према његовим речима, посебна пажња биће посвећена заштити података. Правна лица која се баве пољопривредном производњом – земљорадничке задруге и привредна друштва пописиваће се сами уносом података у електронски упитник.

Председник Пописне комисије за припрему, организацију и спровођење пописа пољопривреде 2023. на територији града Краљева Дејан Ћајић је замолио домаћине да, као и увек, буду гостољубиви и прихвате пописиваче односно пруже неопходне податке.

Први, прелиминарни резултати Пописа биће објављени до 31. јануара 2024. а коначни сукцесивно до 31. децембра 2025. године.

Print Friendly, PDF & Email