На првој, ванредној, седници Градског већа града Краљева, којом је председавао градоначелник др Предраг Терзић, разматрано је двадесет шест тачака дневнoг реда.

Краљевачки већници позитивно су се изјаснили на тринаест закључака Градског већа града Краљева којим се утврђују предлози решења о давању сагласности на годишње програме рада са финансијским планом за 2024. годину за јавне установе чији је оснивач Град – Народни музеј, Историјски архив, Народна библиотека „Стефан Првовенчани“, Краљевачко позориште, Културни центар „Рибница“, Дом културе „Студеница“ из Ушћа, Завод за заштиту споменика културе, Предшколска установа „Олга Јовичић Рита”, Дечје одмаралиште „Гоч“, Туристичка организација Краљева, Центар за социјални рад, Центар локалних услуга града Краљева и Апотекарска установа Краљево, а којима се Скупштини града Краљева предлаже да донесе ова решења.

            Веће је донело осам одлука о додели локације-места на локацији за постављање киоска у Краљеву за предузеће Штампа систем доо Београд.

 

            Чланови Градског већа усвојили су Програм зимског одржавања јавних површина, Програм чишћења и прања јавних површина,  Програм одржавања и чишћења зелених површина, Програм обнављања и формирања нових јавних зелених површина и дрвореда и Програм декорисања и уређивања града за 2024. годину.

Print Friendly, PDF & Email