Директан разговор са суграђанима у свом кабинету, градоначелник Краљева др Предраг Терзић организује барем једном седмично, већ седму годину мандата, у жељи да пружи помоћ и адекватну подршку у решавању проблема.

У сарадњи са надлежним јавним предузећима и установама или одељењима и службама Градске управе града Краљева, у зависности да ли се ради о нерешеним ситуацијама и иницијативама које се односе на свакодневни живот или се тичу делокруга рада локалне самоуправе, Терзић са грађанима разматра на који начин Град може да им изађе у сусрет.

Ове године, више од 380 грађана изнело је градоначелнику проблеме и затражило помоћ у вези са заснивањем радног односа, остваривањем права из области социјалних давања, дечје заштите, борачке заштите, ученичког и студентског стандарда, али и како би остварили право на средства за финансирање односно суфинансирање пројеката и организацију манифестација. Грађани некада нису задовољни радом појединаца или институција и сматрају да је кабинет градоначелника адреса на коју се у том случају треба обратити. Некада би на разговор дошли и да захвале за пружену помоћ. Само у августу на пријему су биле 44 особе, а првог дана септембра градоначелник је разговарао са четрнаест суграђана.

Број грађана који траже пријем код градоначелника можда би био и већи да први човек Краљева не излази у сусрет својим суграђанима и одговарањем на њихова питања, захтеве и молбе путем електронске поште. У неким ситуацијама, захтеви странака буду решени овим путем или бивају прослеђени градским службама односно локалним и републичким установама и предузећима на даљу надчлежност, уз обавезу да и Кабинет градоначелника, као и, наравно, тражиоце информација, обавесте о поступању. Ако грађани сматрају да је решавање захтева ипак брже и лакше у директном разговору са градоначелником, свакако могу да закажу пријем, на који већ током наредне седмице буду позвани.

Први човек града Краљева истиче да су врата његовог кабинета увек отворена за све суграђане, као и да ће наставити са праксом да посвети време, по потреби једном или и више пута недељно, за директне разговоре са суграђанима.

Према његовим  речима, како би грађани у што краћем року добили одговор односно неопходне информације, у зависности од сложености захтева којим су се обратили, изузетно је важна сарадња градских институција.

Терзић истиче да је неопходно посветити пажњу наведеним предлозима, сугестијама,  захтевима и молбама, похвалама или критикама, како би искористили механизме којима Град располаже и на тај начин помогли при решавању сваког захтева понаособ

Print Friendly, PDF & Email