Одлуку о распуштању Скупштине града Краљева и образовању Привременог органа града Краљева – за обављање послова из надлежности Скупштине и извршних органа града Краљева, Влада Републике Србије донела је на седници одржаној 30. октобра 2023. године. Решењем Владе, у Привремени орган града Краљева именовани су – за председника – досадашњи градоначелник града Краљева др Предраг Терзић, а за чланове Ненад Марковић, Кристина Марковић, Драган Вулић и Марко Матовић.

На првој, конститутивној, седници Привременог органа града Краљева, одржаној 1. новембра 2023. године, којом је председавао председник др Предраг Терзић, чланови су разматрали двадесет пет тачака дневног реда.

Донет је Пословник о раду Привременог органа града Краљева, као и решења о именовању секретара односно поверавању послова председнику Привременог органа града Краљева.

Чланови Привременог органа Града донели су одлуке о престанку мандата одборника у Скупштини града Краљева, као и решења о престанку функције председника и заменика председника односно секретара и заменика секретара Скупштине града Краљева.

Донета су решења о престанку функције градоначелника, заменика и  помоћника градоначелника односно о престанку функције чланова Градског већа града Краљева.

На првој седници Привременог органа града Краљева, чланови су се позитивно изјаснили на решења о престанку дужности председника и чланова комисија Скупштине града Краљева: Административно-мандатске комисије, Комисије за статутарна питања и локалну самоуправу, Комисије за избор и именовања, Комисије за друштвене делатности, економски развој, привреду и финансије, Комисије за урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне делатности, Комисије за месне заједнице, пољопривреду и развој села, Комисије за представке и притужбе и борбу против корупције, Комисије за награде и признања, Комисије за утврђивање предлога назива улица, тргова, заселака и делова насељених места, Комисије за екологију, заштиту и унапређење животне средине односно Комисије за родну равноправност.

Print Friendly, PDF & Email