Водотокови на територији града Краљева су у стагнацији или благом опадању. Ибарска магистрала у Адранима, на прелазу преко Мусине реке, и даље је у прекиду, у оптицају су алтернативни путни правци.

У Грдици односно Шеовцу и даље су у току активности на одбрани односно заштити приватних предузећа од продора воде. Забележени су појединачни продори воде у стамбене објекте, пре свега у подрумским или сутеренским просторијама у Грдици. У једном стамбеном објекту у Сирчи поплављен је приземни део. Евакуисано становништво из поплављених објеката је на сигурном, а подршку им пружају Центар за социјални рад и екипе Црвеног крста. Екипе ватрогасно-спасилачких једница Сектора за ванредне ситуације испумпавају воду из објеката и домаћинстава по указаној потреби. Уз подршку мештана са поплављених подручја, јединице цивилне заштите опште намене утврђују критичне тачке постављајући џакове са песком, а на подручју Шеовца су инсталирани и мобилни противпоплавни системи.

На подручјима где је услед замућења воде за пиће дошло до проблема на индивидуалним бунарима, ЈKП „Водовод“ водоснабдевање обавља путем аутоцистерне (у Адранима, Мрсаћу и Дракчићима). Екипе Завода за јавно здравље континуирано контролишу локалне бунаре на поплављеним подручјима који нису у систему јавног водоснабдевања. Екипе ЈKП „Чистоћа“ уклањају угиниле животиње по указаној потреби. Екипе ЈKП „Путеви“ Kраљево, уз надзор Јавног предузећа за уређивање грађевинског земљишта Краљево, уз употребу механизације, успостављају оштећене локалне путеве на широј тетиторији града, а посебно на територији месних заједница Лазац, Роћевићи, Kонарево и Врдила. И даље, по потреби, подршку акцијама на заштити и спасавању пружају „Kоридори Србије“, ЈВП „Србијаводе“, као и предузеће „Западна Морава“.

Све екипе хитних служби и субјеката од значаја за заштиту и спасавање су максимално ангажоване уз стална дежурства где је неопходно.

У случају да је неопходна хитна интервенција, у циљу евакуације или испумпавање воде, као и подршке становништву у виду хране, воде или других потрепштина, становништво се може обратити Центру за обавештавање на број 1985, где ће добити све неопходне информације и подршку.

Чим се створе услови, екипе Завода за јавно здравље Краљево, цивилне заштите, ЈKП „Чистоћа“ и ватрогасно-спасилачке јединице Сектора за ванредне ситуације ће кренути у масовну асанацију поплавама погођених подручја. За сада се ове активности спроводе тамо где је то могуће.

Штаб за ванредне ситуације града Kраљева апелује на становништво да се придржава упутстава надлежних, пре свега хитних служби, како себе, окружење и имовину не би излагали опасности.

ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ГРАДА КРАЉЕВА

Print Friendly, PDF & Email