На седамнаестој, ванредној, седници Градског већа града Краљева, којом је председавао градоначелник др Предраг Терзић, већници су разматрали осам тачaкa дневног реда.

Чланови Градског већа донели су Решење о расподели средстава из буџета града Краљева за пројекте којима се остварује јавни интерес у области јавног информисања за 2024. годину.

Донет је Програм подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за 2024. годину на територији града Краљева, као и Закључак којим се прихвата иницијатива Јавног предузећа за уређивање грађевинског земљишта „Краљево“ за достављање предлога за изградњу јавног осветљења.

Већници су донели Решење о преносу права јавне својине на Републику Србију за потребе корисника Министарства правде на непокретностима које су јавна својина града Краљева, као и Решење о давању сагласности Градском правобранилаштву града Краљева да закључи споразум и поравнање пред Агенцијом за реституцију за кп бр. 3736/4 КО Краљево по захтеву СПЦ – Епархија Жичка, Манастир Студеница.

На седамнаестој седници, краљевачки већници донели су три решења о давању у закуп, од којих је једно за пословни простор у Улици цара Лазара 61 у Краљеву – производња украсних предмета од папира „Felisita balloon gift shop“, а два на период до 10 година, и то за пословни простор (просторије 1-4 и 5 и 6) у Обрви – Трговинска радња „Маркет Ана и Маја“, односно пословни простор (магацински простор) у Улици Рада Вилотијевића бр. 1-3 у Краљеву „Deep security 2 D“ ДОО.

Print Friendly, PDF & Email