Сто двадесет друга (редовна) седница Градског већа града Краљева, којом је председавао градоначелник др Предраг Терзић, одржана је у петак, 17. фебруара 2023. године.

Чланови Градског већа су усвојили Извештај о контроли квалитета ваздуха на територији града Краљева у току 2022. године.

Четири тачке су се односиле на утврђивање предлога одлука и решења за седницу Скупштине града Краљева. Тако су донети: Закључак којим се утврђује Предлог одлуке о условима и начину снабдевања топлотном енергијом, Закључак којим се утврђује Предлог решења о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Водовод“ Краљево (број 141/3 од 30.01.2023. године) о исправци техничке грешке Ценовника радова и услуга ЈКП „Водовод“ Краљево, Закључак којим се утврђује Предлог решења о образовању Комисије за прибављање непокретности у јавну својину града Краљева и Закључак којим се утврђује Предлог решења о образовању Комисије за отуђење непокретности из јавне својине града Краљева.

Расписан је Јавни позив за суфинансирање пројеката инвестиционог одржавања и унапређења својстава зграда на територији града Краљева за 2023. годину.

Градско веће је донело Закључак о усвајању Извештаја о реализацији Програма коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине града Краљева за 2022. годину, као и Програм коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине града Краљева за 2023. годину.

Донет је и Закључак о утврђивању измењеног обима јавног градског и приградског превоза путника на територији града Краљева у делу увођења нових полазака на утврђеној линији Краљево–Гоч.

Већници су донели Решење о одобрењу годишњих програма у области спорта на територији града Краљева и утврђивању износа средстава за њихову реализацију за 2023. годину, као и Закључак о потреби достављања извештаја о финансијском стању спортских удружења, клубова и организација од посебног значаја за град Краљево.

ФОТО: Портал КРУГ

Print Friendly, PDF & Email