На сто двадесет трећој, ванредној, седници Градског већа града Краљева, којом је председавао градоначелник др Предраг Терзић, већници су разматрали петнаест  тачака дневног реда.

Донет је Закључак којим се усвајају извештаји Завода за јавно здравље Краљево о хигијенској исправности воде за пиће из градског водовода у току јануара 2023. године и о праћењу квалитета ваздуха са евалуацијом резултата мерења за јануар 2023. године.

Чланови Градског већа донели су Правилник о организацији и систематизацији радних места у Градској управи града Краљева, Градском правобранилаштву града Краљева, Локалном омбудсману града Краљева и Служби за интерну ревизију органа и служби града Краљева.

Већници су се позитивно изјаснили на Решење о распоређивању средстава за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији града Краљева у 2023. години односно на Решење о расписивању Конкурса за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији града Краљева у 2022. години, и упућивање Јавног позива за учешће на Конкурсу.

Донето је Решење о поништавању решења Градског већа број 011-202/2022-I од 10. 06. 2022. године којим је дат у закуп пословни простор у Омладинској улици бр. 28 Привредном друштву за производњу, трговину и услуге „Диопта“ ДОО Умка.

Градско веће донело је три решења о давању у закуп – дела објекта у Обилићевој улици број 26 Друштву за церебралну и дечију парализу Краљево, посебног дела у згради Културе (Дом у Метикошима, у Краљеву), предузетнику Андрији Белоици – АУДИО И ВИДЕО ПРОДУКЦИЈА УЖИВОТЕКА МЕТИКОШ односно давању у закуп породичне стамбене зграде, КО Предоле, странки из Ратине, на одређено време, на период до 10 година.

Краљевачки већници донели су три решења о давању у закуп – Гараже број 2 у улици Танаска Рајића брoj 13, Гаражног простора број 6, у Авалској улици брoj 3-7 односно давању у закуп пословног простора, локал број 7, у Улици 27. марта брoj 26 у Краљеву, странкама, на одређено време, на период до 10 година.

На седници Градског већа донето је Решење о додели бесповратних средстава крајњим корисницима за спровођење мера енергетске санације на територији града Краљева за уградњу соларних панела за производњу електричне енергије, као и Правилник о успостављању система енергетског менаџмента града Краљева.

Донет је Закључак о давању сагласности на  Годишњи план инвестиционог раскопавања површина јавне намене за 2023. годину, донетог одлуком Надзорног одбора Јавног предузећа за уређивање грађевинског земљишта „Краљево“ број 604-2/23 од 22. 02. 2023. године.

Већници су се позитивно изјаснили на Мишљење којим се Скупштини града Краљева предлаже да усвоји предлог Одборничке групе у Скупштини града Краљева „Александар Вучић – за нашу децу“ да се у предложени дневни ред уврсти тачка: „Предлог одлуке о доношењу Плана генералне регулације „Рибница“.

Фото: Портал Круг

Print Friendly, PDF & Email