На сто двадесет четвртој, ванредној, седници Градског већа града Краљева, којом је председавао градоначелник др Предраг Терзић, већници су разматрали  осам тачака предложеног дневног реда.

Донет је Годишњи план рада комуналне милиције града Краљева за 2023. годину, као и Закључак којим је утврђен Предлог решења о давању сагласности на Годишњи план рада комуналне милиције града Краљева за 2023. годину и којим је Скупштини града Краљева предложено доношење решења.

Већници су донели Закључак којим се утврђује Предлог закључка о усвајању Извештаја о раду Градског правобранилаштва града Краљева за 2022.годину, и којим се Скупштини града предлаже његово доношење.

Чланови Већа донели су Решење о одређивању мртвозорника за територију града Краљева.

Донет је Закључак усвајању Извештаја о реализацији Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за 2022. годину на територији града Краљева.

Краљевачки већници позитивно су се изјаснили на Програм о измени Програма за постављање покретних тезги на јавним површинама.

На седници Градског већа донета су три решења којима се усвајају жалбе жалиоца и којим се поништава: Закључак Одељења за урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне делатности ЦИС број ROP-KRA-28632-ISAW-1/2019, Инт.број 353-8-169/2019-06 од 23. 09. 2019. године, као и Решења Одељења за инспекцијске послове – Комунална инспекција број: VIII-355-616/19 од 27. 08. 2019. године односно број: VIII-355-616/19 од 27. 08. 2019. године, а предмети враћају првостепеном органу на поновни поступак, при чему ће се правна схватања и примедбе суда уважити у целости.

Print Friendly, PDF & Email