На 150. (ванредној) седници Градског већа града Краљева, одржаној 29. септембра 2023. године, чланови Градског већа су разматрали пет тачака дневног реда.

Већници су донели Закључак којим се усвајају извештаји Завода за јавно здравље Краљево о хигијенској исправности воде за пиће из градског водовода у току августа 2023. године и о праћењу квалитета ваздуха са евалуацијом резултата мерења за исти месец.

Такође, донели су Решење о допуни Решења о образовању и именовању чланова Савета за координацију послова безбедности саобраћаја на путевима.

Градско веће је расписало Јавни позив за учешће директних корисника (привредних субјеката) у спровођењу мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији града Краљева.

Краљевачки већници су донели и два решења о преусмеравању апропријација корисника буџета за управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре – по достављеном изјашњењу начелника Градске управе града Краљева односно Јавног предузећа за уређивање грађевинског земљишта „Краљево“.

Print Friendly, PDF & Email