На сто педесет првој, ванредној, седници Градског већа града Краљева, којом је председавао градоначелник др Предраг Терзић, није било предлога за измену и допуну предложеног дневног реда, па је исти једногласно усвојен са четири предложене тачке.

 

            Донет је Закључак о давању сагласности на II измену Програма одржавања улица, јавних површина, градских и некатегорисаних путева на територији града Краљева за 2023. годину, донету Одлуком Надзорног одбора Јавног предузећа за уређивање грађевинског земљишта „Краљево“.

 

             Веће је донело Решење о преусмеравању апропријација корисника буџета у износу од 9.800.000,00 динара за управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре односно одржавање неасфалтираних саобраћајница насипањем по достављеном изјашњењу начелника Градске управе града Краљева.

Градско веће донело је Решење о измени Решења Градског већа града Краљева, број 011-304/2023-I, о одобрењу годишњих програма у области спорта на територији града Краљева и утврђивању износа средстава за њихову реализацију за 2023. годину.

 

Донето је Решење о давању сагласности за коришћење дела средстава за реализацију мере из Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за 2023. годину на територији града Краљева ради посете Сајму пољопривреде у Верони.

Print Friendly, PDF & Email