На сто педесет трећој, ванредној, седници Градског већа града Краљева, којом је председавао градоначелник др Предраг Терзић, није било предлога за измену и допуну предложеног дневног реда, па је исти једногласно усвојен са пет тачака.

Градско веће је, у оквиру прве тачке, донело два акта – Закључак о усвајању Извештаја о реализацији Одлуке о буџету града Краљева за 2023. годину за период од 1. јануара до 30. септембра 2023. године односно Закључак којим се утврђује Предлог закључка о усвајању Извештаја о реализацији Одлуке о буџету града Краљева за 2023. годину за период 1. јануара до 30. септембра 2023. године, и којим се Скупштини града предлаже његово доношење.

            Донет је Закључак којим се утврђују штете и потребе опоравка у секторима становања, привреде, пољопривреде и инфраструктуре након елементарне непогоде (олуја, град и киша) на територији града Краљева у јулу 2023. године, у складу са Извештајем комисије за процену штета и потреба.

Већници су донели два решења – о коришћењу средстава текуће буџетске резерве у износу од 14.400.000,00 динара за финансирање посебних програма из области спорта града Краљева односно о одобравању исплате солидарне помоћи за побољшање материјалног и социјалног положаја запослених у радном односу у Градској управи града Краљева (службенике и намештенике) и запосленог у Градском правобранилаштву града Краљева.

Донет је Закључак о давању сагласности Месној заједници Берановац да из сопствених средстава, прибављених давањем у закуп некретнина које су власништво града Краљева, плати набавку опреме потребне за редовно функционисање, као и за набавку опреме за осветљење просторија, Месне заједнице.

Print Friendly, PDF & Email