На сто педесет четвртој, ванредној, седници Градског већа града Краљева, којом је председавао градоначелник др Предраг Терзић, већници су разматрали седамнаест тачака дневног реда.

Донет је Закључак којим се усвајају извештаји Завода за јавно здравље Краљево о хигијенској исправности воде за пиће из градског водовода у току септембра 2023. године и о праћењу квалитета ваздуха са евалуацијом резултата мерења за септембар 2023. године.

            Веће је донело Закључак којим се прихвата иницијатива Јавног предузећа за уређивање грађевинског замљишта „Краљево“ за достављање предлога за реконструкцију коловозне конструкције улица и некатегорисаних путева уз 15 одсто учешћа грађана и за измену Закључка број 06-339/2023-I од 13.10.2023. године.

Краљевачки већници позитивно су се изјаснили на четири решења: за коришћење средстава текуће буџетске резерве – 9.600.000,00 динара за потребе реализације пројекта енергетске санације Основне школе „Вук Караџић“ и суфинансирања пројекта енергетске ефикасности Машинске техничке школе „14. октобар“, коришћење средстава текуће буџетске резерве за исплату солидарне помоћи, исправку Решења о коришћењу средстава текуће буџетске резерве и на распоређивање средстава на име учешћа града Краљева у финансирању трошкова у области спорта спортским клубовима, удружењима и спортским организацијама.

            Расписан је Јавни позив за суфинансирање мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији града Краљева за 2023. годину.

Донето је Решење о давању у закуп непосредном погодбом посебног дела објекта број 1, на катастарској парцели број 1169/1 КО Толишница, Ловачком удружењу „Краљево“.

Чланови Градског већа донели су седам решења о давању у закуп: пословног простора у Улици Милоша Великог Л 33 странки из Краљева, пословног простора – управна зграда у Каменици предузећу „MB 2 GROUP“ ДОО, посебног дела објекта Дом културе у Адранима предузећу ДОО „7. јул“ ДОО, пословног простора – посебан део објекта „Дом Драгосињци“ ПР Трговинској радњи „MILICA V&L“ Драгосињци, пословног простора у Омладинској улици број 28/1 односно у Октобарских жртава број 41, као и гараже број 45 у Улици Милоша Великог  странкама из Краљева, након спроведеног поступка прикупљања писаних понуда путем јавног оглашавања.

Донет је Закључак о давању сагласности Јавном комуналном предузећу „Путеви“ Краљево за ослобађање уплате дела добити оснивачу, исказане по финансијском извештају за 2022. годину.

Веће је донело Решење о давању на коришћење Месној заједници Стубал мобилне стамбене јединице.

Print Friendly, PDF & Email