На сто петнаестој, ванредној, седници Градског већа града Краљева, којом је председавао градоначелник др Предраг Терзић, већници су разматрали материјал за две тачке предложеног дневног реда које су посвећене разматрању предлога решења из надлежности Градског већа и једну допунску тачку.

Краљевачки већници  позитивно су се изјаснили на Решење о коришћењу средстава текуће буџетске резерве у износу од 7.000.000,00 динара за исплату солидарне помоћи за побољшање материјалног и социјалног положаја запослених службеника и намештеника у радном односу у Градској управи града Краљева и запосленог у Градском правобранилаштву града Краљева, у износу од 42.000,00 динара без пореза и доприноса.

Донето је Решење о измени Решења Градског већа града Краљева број: 011-340/2022-I од 25. октобра 2022. године које се односи на одобравање годишњих програма у области спорта и утврђивање износа средстава за њихову реализацију за 2022. годину, као и Решење о измени Решења о образовању и именовању чланова Савета за координацију послова безбедности саобраћаја на путевима на територији града Краљева.

Print Friendly, PDF & Email