На 130, ванредној, седници Градског већа града Краљева, одржаној 28. априла 2023. године, којом је председавао градоначелник града Краљева др Предраг Терзић, чланови Већа су разматрали седамнаест тачака дневног реда.

Седница Градског већа започела је минутом ћутања, чиме је одата пошта преминулом начелнику Рашког управног округа Небојши Симовићу.

Краљевачки већници су на овој седници усвојили Закључак којим се усвајају извештаји Завода за јавно здравље Краљево о хигијенској исправности воде за пиће из градског водовода у току марта 2023. године и о праћењу квалитета ваздуха са евалуацијом резултата мерења за исти период.

Такође, усвојили су Решење о расподели средстава из буџета града Краљева за пројекте којима се остварује јавни интерес у области јавног информисања за 2023. годину.

Позитивно су се изјаснили и за Програм подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за 2023. годину на територији града Краљева, као и Програм коришћења буџетског фонда за саобраћај града Краљева за 2023. годину.

Градско веће је донело и Решење о давању сагласности физичком лицу из Краљева, сувласнику кп број 3536/2 КО Краљево, за парцелацију кп број 3534 КО Краљево, ради отуђења непосредног погодбом дела кп број 3534 у циљу формирања грађевинске парцеле.

Преостале тачке 130. (ванредне) седнице Градског већа града Краљева односиле су се на један захтев и једанаест жалби грађана, од чега је девет жалби одбијено као неосновано.

Print Friendly, PDF & Email