СТО ТРИДЕСЕТ ПЕТА СЕДНИЦА ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА КРАЉЕВА

07. ЈУН 2023.

На сто тридесет петој, ванредној, седници Градског већа града Краљева,
којом је председавао градоначелник др Предраг Терзић, након што је измењен, и
једногласно утврђен дневни ред, већници су разматрали девет тачака дневног
реда.
Донети су закључци којима се утврђују Предлог одлуке о изменама и
допунама Одлуке о буџету града Краљева за 2023. годину односно Предлог
измена и допуна Програма уређивања грађевинског земљишта за 2023. годину.
Већници су донели закључке којима се утврђују Предлог одлуке о
приступању изради Програма комасације катастарских општина Врдила и
Буковица, град Краљево, односно Предлог одлуке о давању на коришћење
непокретности у јавној својини Месној заједници Јарчујак.
О наведеним предлозима одлуку ће донети одборници на наредној
Скупштини града Краљева.
Чланови Градског већа донели су Решење о расписивању Јавног огласа за
отуђење грађевинског земљишта у јавној својини града Краљева прикупљањем
писмених понуда.
Донета су два решења о утврђивању права на годишњи одмор за 2023.
годину начелнику и заменику начелника Градске управе града Краљева.
Краљевачки већници позитивно су се изјаснили на Решење о давању
сагласности за коришћење дела средстава за реализацију мере из Програма
подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за
2023. годину на територији града Краљева у износу од 250.000,00 динара који би
користило Удружење грађана „Гледићка воденица“ ради организовања
пољопривредно-еколошке манифестације „Презентација карактеристичних
пољопривредних производа гледићког краја“ 2. и 3. септембра 2023. године у
Краљеву.
На 135. седници Градског већа донет је Правилник о условима
обезбеђивања и пружања услуге дневни боравак за децу и младе са проблемима
у понашању.

Print Friendly, PDF & Email