На сто тридесет седмој, ванредној, седници Градског већа града Краљева, којом је председавао градоначелник др Предраг Терзић, већници су разматрали четрдесет тачака дневног реда.

Донето је Решење о исправци грешке у Одлуци о додели локације – места на локацији за постављање киоска од 26. 05. 2023. године, као и Решење којим се усваја приговор странке из Краљева на Закључак у вези издавања локацијских услова.

Краљевачки већници позитивно су се изјаснили на деветнаест одлукa о додели локације за постављање покретних тезги – апарата за точење сладоледа, расхладних уређаја за индустријски пакован сладолед и самоуслужних апарата за безалкохолне хладне и топле напитке, продају производа домаће радиности, књига, новина, часописа и уметничких слика односно кокица, кестења и друге зрнасте робе.

Већници су донели пет решења о непосредном отуђењу грађевинског земљишта корист странака и предузећа непосредном нагодбом, по праву прече куповине, односно као земљишта за редовну употребу објекта, као и Решење о продужењу уговора о давању у закуп зграде пословних услуга која је јавна својина града Краљева у Доситејевој улици. На 137. седници Већа, донето је шест решења којима се одбијају као неосноване жалбе странака и то: две жалбе изјављене на Решење Центра за социјални рад из Краљева и Решење Одељења за инспекцијске послове–Комунална инспекција, четири изјављене на решења Одељења за друштвене делатности од којих су две изјављене преко пуномоћника – адвоката због недоношења решења у законом прописаном року од стране првостепеног органа.

Краљевачки већници донели су Закључак којим се налаже Одељењу за инспекцијске послове – Инспекцији за саобраћај и путеве, да затражи изјашњење од Јавног предузећа за уређивање грађевинског земљишта „Краљево“ Краљево у вези са постављањем заштитне ограде на делу незаштићеног дела пута између села Лопатнице и Станче, према кањону реке и уличног светла поред пута. Донето је Решење којим се усваја као основана жалба странке из Сибнице изјављена преко пуномоћника – адвоката због неиздавања решења у законом предвиђеном року, као и на Решење Одељења за инспекцијске послове – Инспекција за саобраћај и путеве, поништи првостепено ожалбено решење о обустави поступка и предмет врати Одељењу за инспекцијске послове – Инспекција за саобраћај и путеве на поновни поступак, с тим да првостепени орган приликом доношења решења којим одлучује о управној ствари истим обухвати и трошкове поступка.

Чланови Већа донели су Решење којим се усваја као основана жалба странке из Краљева изјављену преко пуномоћника – адвоката на Решење Одељења за инспекцијске послове – Инспекција за саобраћај и путеве, као и да наложи првостепеном органу да донесе Допунско решење којим би се обухватили трошкови вештачења од стране Агенције за геодетске радове „GEOZOOM“ из Краљева, као и трошкови заступања. Већници су донели три решења изјављена на одлуке Комисије за доделу стипендија студентима града Краљева од којих се једно односи на обустављање поступка по жалби због одустанка жалиоца од жалбе, другим се жалба одбија као неоснована, а трећим решењем се усваја као основана жалба студента.

Донето је Решење којим се усваја захтев странке из Краљева у вези са плаћањем дуга рате, а све на основу Пресуде Основног суда у Краљеву,

Република Србија, с тим да исплата буде на 60 (шездесет) једнаких месечних рата.

Print Friendly, PDF & Email