На сто тридесет трећој (ванредној) седници Градског већа града Краљева, којом је председавао градоначелник др Предраг Терзић, чланови Градског већа су разматрали седам тачака.

Већници су донели Закључак којим се усвајају извештаји Завода за јавно здравље Краљево о хигијенској исправности воде за пиће из градског водовода у току априла 2023. године и праћењу квалитета ваздуха са евалуацијом резултата мерења за исти период.

Чланови Градског већа су донели Мишљење којим се Скупштини града Краљева предлаже да усвоји предлог одборника из Одборничке групе „Александар Вучић – за нашу децу“ да се у предложени дневни ред двадесете седнице Скупштине града Краљева, која је заказана за уторак, 23. мај 2023. године, уврсти тачка: Предлог програма отуђења грађевинског земљишта у јавној својини града  Краљева, као и Мишљење којим се Скупштини града Краљева предлаже да усвоји предлог Одборничке групе „Александар Вучић – за нашу децу“ да се у предложени дневни ред уврсти тачка: Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о измени Статута Центра за стручно усавршавање запослених у образовању града Краљева.

Краљевачки већници су се позитивно изјаснили на Решење о давању у закуп Друштву за помоћ ментално недовољно развијеним лицима града Краљева на одређено време, на период до 10 година, непокретности у јавној својини града Краљева – пословног простора у Доситејевој улици.

Донет је и Закључак о измени Закључка број 06-319/2022-I од 06.10.2022. године (реконструкција коловозне конструкције улица и некатегорисаних путева уз 15% учешћа грађана – приступна саобраћајница на кп број 2243/1 КО Мрсаћ).

На седници Већа је донето Решење о давању сагласности Дејану Ћајићу, начелнику Градске управе града Краљева, за додатни рад ван радног времена код другог послодавца (Република Србија – Републички завод за статистику).

Донето је и једно Решење по жалби странке из Краљева, изјављеној против решења ЈКП „Водовод“ Краљево.

Print Friendly, PDF & Email