Чланови Градског већа града Краљева су, на сто тридесет четвртој, ванредној седници, којом је председавао градоначелник др Предраг Терзић, одржаној 26. маја, након допуне дневног реда једном тачком, разматрали укупно 39 тачака.

Већници су донели Закључак којим се утврђује Нацрт одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету града Краљева за 2023. годину и којим се упућује Јавни позив за учешће на јавној расправи у делу Нацрта одлуке који се односи на измену и допуну Одлуке о буџету града Краљева за 2023. годину.

Такође, донели су Закључак којим се утврђује Предлог одлуке о успостављању система енергетског менаџмента у граду Краљеву и којим се Скупштини града Краљева предлаже доношење ове одлуке.

Донет је и Закључак о прихватању иницијативе Јавног предузећа за уређивање грађевинског земљишта „Краљево“ за достављање предлога за реконструкцију коловозне конструкције улица и некатегорисаних путева у сврху подстицаја производно-привредних активности и развоја сеоског туризма.

Градско веће града Краљева донело је Решење о образовању Радног тела за подршку подстицајном родитељству и развоју деце.

Донета су и два решења о давању сагласности за коришћење дела средстава за реализацију мере из Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за 2023. годину на територији града Краљева – у износу од 400.000,00 динара, које би користило Удружење грађана „Долина Краљева“ Прогорелица ради организовања манифестације „Фрезијада 2023“ у августу ове године у Прогорелици, као и у износу од 470.000,00 динара, које би користио „Центар за културу, омладину и спорт“ Заклопача ради организовања сајма пољопривреде у Врби од 21. до 24. септембра ове године, у оквиру манифестације „Сабор традиције и културе Врба 2023“.

Чланови Градског већа града Краљева су донели и 33 одлуке о додели локације – места на локацији за постављање киоска.

Print Friendly, PDF & Email