На сто четрдесетој, ванредној, седници Градског већа града Краљева, којом је председавао градоначелник др Предраг Терзић, већници су разматрали седам тачака дневног реда.

Донета су два закључка којима се утврђују – Предлог одлуке о  објављивању општих и других правних аката и Предлог решења о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Водовод“ Краљево о начину покрића оствареног губитка у 2022. години, и којима се Скупштини града Краљева предлаже доношење ових одлука.

Краљевачки већници позитивно су се изјаснили на Решење о образовању Комисије за процену штете и потреба након елементарних и других непогода и именовању председника и чланова, као и на Закључак којим се утврђују штете и потребе опоравка у секторима: становања, привреде, пољопривреде и инфраструктуре.

Донета је Измена Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за 2023. годину на територији града Краљева.

Чланови Градског већа донели су два закључка о прихватању иницијативе Јавног предузећа за уређивање грађевинског земљишта „Краљево“ за достављање предлога за реконструкцију коловозне конструкције улица и некатегорисаних путева уз 15% учешћа грађана и измени Закључка Градског већа града Краљева број 06-241/2023-I од 30. 06. 2023. године односно иницијативе за измену Закључка Градског већа града Краљева број 06-191/2023-I од 26. 05. 2023. године за реконструкцију коловозне конструкције улица и некатегорисаних путева у сврху подстицаја производно-привредних активности и развоја сеоског туризма.

Print Friendly, PDF & Email