На сто четрдесет деветој, ванредној, седници Градског већа града Краљева, којом је председавао градоначелник др Предраг Терзић, ако није било предлога за измену и допуну предложеног дневног реда, исти је једногласно усвојен са четири тачке.

Градско веће донело је Закључак о давању сагласности на Решење начелника Градске управе града Краљева број 2043/23 од 18. септембра 2023. године везано за измену у распореду коришћења буџетских средстава за капиталне трансфере за кориснике из области Основног образовања и васпитања за Основну школу „Олга Милутиновић“.

Донет је Закључак којим се утврђује измењен обим јавног градског и приградског превоза путника на територији града Краљева утврђен Закључком Градског већа града Краљева број 06-255/2020-I од 22. октобра 2020. године и Решењем Скупштине града Краљева број 011-293/2020-I од 30. октобра 2020. године у делу увођења нових линија.

Краљевачки већници позитивно су се изјаснили на Решење о утврђивању висине Октобарске награде града Краљева за 2023. годину, као и Решење о утврђивању висине Специјалне награде за подстицај хуманости „Миломир Главчић“ за 2023. годину.

Print Friendly, PDF & Email