Разматрајући шест тачака дневног реда 141, ванредне, седнице Градског већа града Краљева, одржане 21. јула 2023. године, којом је председавао градоначелник др Предраг Терзић, краљевачки већници су донели два закључка и пет решења.

Донети су Закључак о усвајању Извештаја о реализацији Одлуке о буџету града Краљева за 2023. годину за период 01.01.2023–30.06.2023. и Закључак о утврђивању Предлога закључка о усвајању Извештаја о реализацији Одлуке о буџету града Краљева за 2023. годину за период 01.01.2023–30.06.2023.

Чланови Већа су донели Решење о измени Решења 011-124/2022-I од 20.04.2023. године, којим је пословни простор у Улици цара Лазара број 58/13 (Л-5) у Краљеву, на кп број 682 КО Краљево, дат у закуп Удружењу ратних војних инвалида града Краљева.

Такође, усвојено је Решење о давању сагласности ОШ „Јово Курсула“ Краљево за издавање у закуп непокретности – зграде за спорт и физичку културу са пратећим садржајима (обејкат број 3) на кп број 3359/2 КО Краљево, у периоду након завршених наставних и ваннаставних активности ученика Школе.

Градски већници су усвојили и три решења о давању сагласности за коришћење дела средстава из Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за 2023. годину ради организовања манифестације „Гегулини дани воћа, српске ракије и вина“ у Рибници (22. и 23.09.2023. године, организовања изложбе оваца у селу Обрва (09.09.2023. године) и организовања манифестације „Штрапаријада“ у селу Цветке (23.07.2023. године).

Print Friendly, PDF & Email