На 143, ванредној, седници Градског већа града Краљева, којом је председавао градоначелник др Предраг Терзић, чланови Већа су разматрали шест тачака дневног реда – посвећених доношењу аката из редовне надлежности Градског већа, и донели закључке о давању сагласности, решење о давању сагласности, решење о коришћењу средстава текуће буџетске резерве и расписали Јавни оглас.

Градско веће је донело три закључка о давању сагласности – на Програм обављања димничарских услуга Јавног предузећа „Градско стамбено“ Краљево за 2023. годину (донет Одлуком Надзорног одбора ЈП „Градско стамбено“ Краљево број 1306/3 од 28.07.2023. године), на План чишћења и контроле димоводних и ложишних објеката и уређаја и вентилационих канала и уређаја од стране Јавног предузећа „Градско стамбено“ Краљево за 2023. годину (донет Одлуком Надзорног одбора ЈП „Градско стамбено“ Краљево број 1306/4 од 28.07.2023. године) и на Решење начелника Градске управе града Краљева, број 1657/23 од 01.08.2023. године, о измени Решења број 1331/23 од 20.06.2023. године (пренамена буџетских средстава за капиталне трансфере за Основно образовање и васпитање, ОШ „Свети Сава“).

Краљевачки већници су донели Решење о давању сагласности Основној школи „Свети Сава“ из Краљева, Рибница, за издавање у закуп непокретности – зграде основног образовања (фискултурна сала) уписане као објекат број 2 на кп број 6088 КО Краљево, у периоду након завршених наставних и ваннаставних активности ученика Школе.

Такође, расписан је Јавни оглас за давање на привремено коришћење јавне површине за постављање киоска на територији града Краљева у поновљеном поступку.

Градског већа града Краљева донело је и Решење о коришћењу средстава текуће буџетске резерве у износу од 12.500.000,00 динара за потребе суфинансирања пројекта „Систем за анализу тока саобраћаја и система евиденције попуњености паркинг места са снимањем паркиралишта за инвалиде“.

Print Friendly, PDF & Email