На 144, ванредној, седници Градског већа града Краљева, одржаној 17. августа, којом је председавао градоначелник града Краљева др Предраг Терзић, чланови Градског већа су разматрали шест тачака.

Већници су донели Закључак о усвајању Књиге графичких стандарда, као и  Закључак о давању сагласности на Измене програма одржавања улица, јавних површина, градских и некатегорисаних путева на територији града Краљева за 2023. годину (донете Одлуком Надзорног одбора Јавног предузећа за уређивање грађевинског земљишта „Краљево“ број 2928-1/23 од 25.07.2023. године).

Такође, донет је Правилник о суфинансирању енергетске санације, породичних кућа и станова у оквиру пројекта „Чиста енергија и енергетска ефикасност за грађане у Србији“, као и Правилник о спровођењу мера смањења загађења ваздуха у граду Краљеву пореклом из индивидуалних извора у 2023. години.

На 144. седници Градског већа донето је и Решење о давању на коришћење мобилне стамбене јединице – контејнера Месној заједници Бресник и Решење којим се поништава Решење Градског већа града Краљева број: 355-698/19-I од 06.12.2019. године, Одељења за инспекцијске послове број VIII-355-404/19 од 22.07.2019. године, а списи предмета враћају првостепеном органу на поновно одлучивање, с тим што ће првостепени орган да отклони недостатке на које је указао Управни суд у вези са утврђивањем надлежности и поступањем у случају кад орган није надлежан за пријем поднеска, односно за одлучивање у управној ствари.

Print Friendly, PDF & Email