На 146, ванредној, седници Градског већа града Краљева, одржаној 1. септембра 2023. године, којом је председавао градоначелник др Предраг Терзић, чланови Градског већа су донели један закључак, два решења и Правилник.

Донет је Закључак којим се прихвата иницијатива Јавног предузећа за уређивање грађевинског замљишта „Краљево“ за реконструкцију коловозне конструкције улица и некатегорисаних путева уз 15 одсто учешћа грађана и за измену Закључка број: 06-241/2023-I од 26.06.2023. године.

Већници су донели Решење о давању сагласности за парцелацију катастарских парцела 3536/1 и 3536/3 КО Краљево, као и Решење о преусмерењу апропријације корисника буџета, за редовно и ургентно одржавање путева.

Такође, на 146. седници Градског већа града Краљева, донет је Правилник о изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији радних места у Градској управи града Краљева, Градском правобранилаштву града Краљева, Служби за буџетску инспекцију града Краљева, Локалном омбудсману града Краљева и Служби за интерну ревизију органа и служби града Краљева.

Print Friendly, PDF & Email