На сто четрнаестој, ванредној, седници Градског већа града Краљева разматрано је девет тачака предложеног дневног реда, уз још једну допунску тачку.

Чланови Градског већа су донели Закључак којим се усвајају извештаји Завода за јавно здравље Краљево о хигијенској исправности воде за пиће из градског водовода у току новембра 2022. године и о праћењу квалитета ваздуха са евалуацијом резултата мерења за исти период.

Донели су и Одлуку о престанку важења Одлуке о оснивању Службе за буџетску инспекцију града Краљева.

Краљевачки већници су донели и Решење о изменама Решења о образовању и именовању председника и чланова Савета за очување културног и историјског наслеђа града Краљева.

Такође, Решење о давању сагласности Спортском центру „Ибар“ Краљево да изда у закуп подтрибински простор, испод западне трибине, у делу нове Спортске хале на кп број 3980/1 КО Краљево, спровођењем поступка непосредне погодбе.

Решењем Градског већа града Краљева дата је сагласност лицу из Краљева за парцелацију кат. парцеле број 3714/5 КО Краљево у циљу формирања грађевинске парцеле.

Већници су изгласали Решење о преносу права јавне својине на покретној ствари – путничком моторном возилу марке ŠKODA, модел KAROQ AMBITION 2,0, за потребе Полицијске управе Краљево.

Донели су и Решење о коришћењу средстава текуће буџетске резерве у износу од 10.000.000,00 динара за исплату дела обавеза за утрошак електричне енергије за јавну расвету за новембар 2022. године.

Градско веће града Краљева гласало је за Решење о одобравању исплате солидарне помоћи за побољшање материјалног и социјалног положаја запослених у радном односу у Градској управи града Краљева (службенике и намештенике) и запосленог у Градском правобранилаштву града Краљева.

Програм за постављање покретних тезги на јавним површинама такође је усвојен.

Већници су донели и Мишљење поводом захтева Ивана Петровића за достављање изјашњења у вези са стручношћу чланова Конкурсне комисије за спровођење положаја начелника и заменика начелника Градске управе града Краљева.

Print Friendly, PDF & Email