На сто једанаестој, ванредној, седници Градског већа града Краљева, којом је председавао градоначелник др Предраг Терзић, како није било предлога за измену и допуну предложеног дневног реда, исти је једногласно усвојен са предложених седам тачака.

Већници су донели Закључак којим се утврђује Нацрт одлуке о буџету града Краљева за 2023. годину и којим се упућује Јавни позив за учешће на јавној расправи у делу Нацрта одлуке који се односи на планирање инвестиција.

Донет је Закључак којим се утврђује Предлог одлуке о матичним подручјима на територији града Краљева и којим се Скупштини града Краљева предлаже њено доношење.

Градско веће позитивно се изјаснило на Закључак о давању сагласности ЈКП „Путеви“ Краљево за ослобађање уплате дела добити оснивачу, исказане по финансијском извештају за 2021. годину, као и на два решења о давању сагласности – ГП „Лешевић“ д.о.о. из Краљева за парцелацију и препарцелацију кат. парцела број 1002/3 и 1002/2 КО Краљево, у циљу формирања грађевинске парцеле односно закупцу Спортском боксерском удружењу „Слога I“ из Краљева за извођење радова који имају карактер инвестиционог одржавања закупљеног пословног простора, у подруму стамбено пословне зграде  у  Улици Цара Лазара у Краљеву.

Донета су два решења о изменама решења Градског већа града Краљева – број: 011-126/2022-I од 20.04.2022. године које се односи на давање у закуп дела помоћне зграде на кп број 1702/3 КО Чукојевац приватном лицу из Чукојевца односно  011-206/2020-I од 07.09.2020. године и број: 011-158/2022-I од 20.05.2022. године које се односи на утврђивање појединачних ресорних задужења чланова Градског већа града Краљева.

Print Friendly, PDF & Email