На трећој, ванредној, седници Градског већа града Краљева, којом је председавао градоначелник др Предраг Терзић, разматрано је једанаест тачака дневнoг реда.

Донет је Закључак којим се утврђује Предлог решења о давању сагласности на План рада и Финансијског плана за 2024. годину Спортског центра „Ибар“ из Краљева, и којим се Скупштини града Краљева предлаже да донесе ово решење.

Усвојен је Оперативни план одбране од поплава за водотокове II реда на територији града Краљева за 2024. годину.

Веће је донело Решење о коришћењу средстава у износу од 12.500.000,00 динара за потребе суфинансирања пројекта „Систем за анализу тока саобраћаја и система евиденције попуњености паркинг места са снимањем паркиралишта за инвалиде“.

            Чланови Градског већа позитивно су се изјаснили на два закључка о прихватању иницијативе за достављање предлога – за изградњу и реконструкцију мреже и објеката водовода и фекалне канализације у зони надлежности ЈКП „Водовод“ Краљево (реализација тачке Г.2.2.1 Програма уређивања грађевинског земљишта за 2024. годину) односно за изградњу и реконструкцију мреже и објеката водовода и фекалне канализације изван зоне надлежности ЈКП „Водовод“ Краљево (реализација тачке Г.2.2.2 Програма уређивања грађевинског земљишта за 2024. годину).

Донето је Решење о утврђивању распореда коришћења средстава из буџета града Краљева за реализацију подршке локалним спортским организацијама, удружењима и савезима за 2024. годину.

Градски већници донели су три решења о образовању и именовању чланова – Савета за координацију послова безбедности саобраћаја на путевима, Радног тела за разматрање жалби, приговора и захтева и именовању председника односно Радног тела за израду Предлога такси тарифе и Предлога ценовника услуга такси превоза, као и Решење о изменама Решења о именовању Одбора за безбедност и здравље на раду за органе града Краљева.

На трећој седници Градског већа града Краљева донет је Закључак о давању сагласности на Решење начелника Градске управе број 360/24 од 12. фебруара 2024. године по појединачном распореду коришћења буџетских средстава индиректним корисницима буџета месним заједницама за 2024. годину.

Print Friendly, PDF & Email