На четрнаестој, ванредној, седници Градског већа града Краљева, којом је председавао градоначелник др Предраг Терзић, како је Градско веће предложило једну допунску тачку, већници су разматрали четири тачке дневног реда.

Донет је Закључак Градског већа града Краљева којим се усвајају извештаји Завода за јавно здравље Краљево о хигијенској исправности воде за пиће из градског водовода у току марта 2024. године и о праћењу квалитета ваздуха са евалуацијом резултата мерења за март 2024. године.

Чланови Већа донели су Закључак којим се утврђује Предлог одлуке о условима и поступку давања у закуп непокретности у јавној својини града Краљева, које користи „Апотекарска установа Краљево“ из Краљева, и којим се предлаже Скупштини града да донесе ову одлуку.

На седници Већа донето је Решење о давању сагласности закупцу Спортском боксерском удружењу „Слога I“ из Краљева за извођење радова који имају карактер инвестиционог одржавања закупљеног пословног простора и ослобађању плаћања закупнине током периода извођења радова.

Краљевачки већници позитивно су се изјаснили на Закључак којим се утврђује Предлог одлуке о остваривању права на накнаду трошкова за вантелесну оплодњу – биомедицински потпомогнутог оплођења, и којим се Скупштини града предлаже њено доношење.

Print Friendly, PDF & Email