На једанаестој седници Привременог органа града Краљева, одржаној 12. јануара 2024. године, којом је председавао председник Привременог органа др Предраг Терзић, разматрано је једанаест тачака и донето десет решења и једна одлука.

Привремени орган је донео два решења о давању сагласности на две одлуке Надзорног одбора Јавног предузећа „Градско стамбено“ Краљево о расподели добити по финансијском извештају за 2020. односно за 2022. годину за покриће губитка.

Такође, донео је Решење о расподели средстава за трошкове изборне кампање на основу освојених мандата.

Позитивно се изјаснио и на Решење о признавању трошкова улагања закупцу стана једног суграђанина.

Чланови Привременог органа су донели и решења о отуђењу грађевинског земљишта непосредном погодбом – к.п. број 701 КО Бапско Поље, к.п. број 2459/4 КО Богутовац и к.п. број 6041/1 КО Краљево.

На једанаестој седници Привременог органа донето је Решење о давању овлашћења председнику Привременог органа града Краљева за сазивање конститутивне седнице Скупштине града Краљева.

Донето је и Решење о разрешењу и именовању члана Управног одбора Народног музеја из Краљева.

Привремени орган је донео и Решење  о покретању поступка давања у закуп непокретности у јавној својини града Краљева, као и Одлуку о изменама Одлуке о давању на коришћење непокретности у јавној својини града Краљева Јавном предузећу „Градско стамбено“ Краљево.

Print Friendly, PDF & Email