Чланови Градског већа града Краљева на 52. ванредној седници Градског већа разматрали су две тачке – Нацрт одлуке о доношењу измене Плана генералне регулације „Ратарско имање – Грдица“ и Предлог решења којим се преноси право јавне својине града Краљева на уписани подземни вод челични гасовод „Хигијенски завод – Шеовац“, за потребе корисника ЈП „Србијагас“ Нови Сад.>>>опширније

 

Print Friendly, PDF & Email