Пре осам година почело је да се размишља о отварању цивилног дела на војном
аеродрму Лађевци код Краљева . Одржано је неколико састанака  на којима се
разговарало о томе шта су потребе отварања цивилног аеродрома, и колико је
економично радити на његовој изградњи. Отварање цивилног дела аеродрома
Лађевци имало би огроман значај за развој привреде и туризма не само града
Краљева већ и читавог региона овог дела Србије.
Тим поводом у Краљеву је данас одржан састанак који је  организовао
градоначелник Краљева Љубиша Симовић и коме су присуствовали представници
Директората за цивилни саобраћај, Министарства одбране и представници дванаест
општина које су у  непосредној близини аеродрома.
Представници службе за управљање пројектима и локално екопномск развој су
објаснили да је прво потребно урадити студију изводљивости изградње аеродрома
за мешовити саобраћај коју ће финансирати УСАИД .
Представници Министарства одбране и Директората за цивилни саобраћај су се
сагласили да ће са своје стране обезбедити све што је потребно да би се ова идеја
реализовала а сви учесници сатанка су се сложили.да је за остваривање овог
пројекта , који је капиталан за овај регион , неопходно да Влада Србије стане иза
њега јер локалне самоуправе неће моћи саме
да га исфинансирају.

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email