Савет за безбедност саобраћаја града Краљева у сарадњи са АМСС Центром за моторна возила и компанијом „ GDi GISDATA" на званичној веб страници градa Краљева www.kraljevo.org / Банер / Савет за безбедност саобраћаја, поставио је WEB GIS апликацију за приступ подацима Портала безбедност саобраћаја.          
            Сви заинтересовани једноставним логовањем могу доћи до следећих података:

1.    Подаци о саобраћајним незгодама и њиховим последицама

2.    Подаци о учесницима саобраћајних незгода

3.    Подаци о путевима и карактеристикама путева са аспекта безбедности саобраћаја

4.    Подаци о индикаторима понашања учесника у саобраћају

5.    Ставови о опасностима и ризицима у саобраћају

6.    Идентификација проблема у безбедности саобраћаја

Print Friendly, PDF & Email