Прва Уводна радионица у циљу медијске презентације пројекта "Бициклом кроз Србију и Црну Гору" одржана је у граду Краљеву. Овај пројекат се финансира из програма прекограничне сарадње Србија – Црна Гора, у оквиру Инструмента за претприступну помоћ (ИПА), компонента II. Пројекат заједнички реализују општина Пљевља, као функционални водећи апликант, и град Краљево, у сарадњи са партнерима – Туристичким организацијама општине Пљевља и града Краљева и бициклистичким клубовима – „Рудар" из Пљеваља и „Чикер" из Краљева.
Медијској презентацији пројекта, поред представника града Краљева, општине Пљевља, и пројектних партнера, присуствовао је и представник Заједничког техничког секретаријата програма прекограничне сарадње Србија – Црна Гора.
Општи циљ пројекта је унапређење квалитета рекреативног туризма у прекограничном подручју кроз повезивање људи и заједница прекограничних области у циљу заједничког доприноса развоју међусобне сарадње, уз коришћење људских, природних и инфраструктурних ресурса и културно-спортских вредности.
На састанку је, након уводних излагања представника града Краљева Вукомира Митровића (помоћника градоначелника за инфраструктуру и инвестиције), Дијане Анђелић (директора Агенције за изградњу и развој општине Пљевља), и Дениса Слатине (шефа прекограничног програма Србија – Црна Гора), Мирјана Продановић (координатор пројекта) одржала кратку презентација пројекта, како би се јавности што боље презентовали циљеви, активности и очекивани резултати пројекта.
(Пројекат се реализује из средстава Европске уније, Референтни број 34 Програм Прекогранична сарадња Србија – Црна Гора. Садржај ове информације изражава становиште, мишљење и ставове пројекта и ни на који начин не изражава ставове и мишљење Европске уније.)
 

Print Friendly, PDF & Email