Једна тачка дневног реда данашње, 42. по реду седнице Градског већа, која се односила на разматрање Нацрта одлуке о изменама и допунама Одлуке о радном времену у трговинским, занатским и угоститељским објектима на територији града, скинута је са дневног реда, осталих 20 је усвојено.
Према извештају Завода за јавно здравље, грађани Краљева су током новембра 2013. године користили хигијенски исправну воду за пиће, а о променама које су у параметрима током праћења квалитета ваздуха и извршеним мерењима имисије у том месецу, јавност је благовремено обавештавана.

На данашњој седници усвојени су програми пословања за ову годину и утврђени су предлози решења за наредну седницу градске скупштине на којој ће се наћи ови програми. У питању су програми пословања Јавно-енергетског предузећа „Топлана“, Јавно-комуналног предузећа (ЈКП) „Чистоћа“, ЈКП „Путеви“, ЈКП „Водовод“, ЈКП „Пијаца“ и јавног предузећа Општинска стамбена агенција.

Чланови Градског већа разматрали су предлог и утврдили коначно решење којим се регулише поступање у случајевима када су грла додељена носиоцима пољопривредних газдинстава изгубила приплодну способност, или их није оправдано држати из другог разлога.

Према данас усвојеном решењу, месна заједница Витановац имаће право на постављање мањег монтажног објекта-контејнера на катастарској парцели 2756/2, која се налази на територији тог села.

Данас усвојеним решењима дато је неколико сагласности привредном друштву „Електросрбија“ за установљавање права службености пролаза на катастарским парцелама у Врби, Матаругама, Готовцу, Крушевици и Ковачима, а усвојен је и закључак о двању сагласности за конверзију потраживања у основни капитал града Краљева у привредном друштву „Прва петолетка – наменска“ у Трстенику.

Чланови Градског већа разматрали су данас и извештај Одељења за послове одбране и ванредне ситуације и инжењерско-геолошке и сеизмичке послове поводом штете од олујног невремена које је задесило град Краљево 8. јула прошле године а, на основу изјашњења Одељења за привреду и финансије,  усвојен је и закључак о непостојању услова који оправдавају постојање штете већих размера. Већници су данас усвојили и Програм коришћења средстава буџетског фонда за саобраћај за текућу годину.
 

 

Print Friendly, PDF & Email