На четрдесет петој (ванредној) седници Градског већа града Краљева, којом је председавао градоначелник др Предраг Терзић, краљевачки већници су разматрали двадесет тачака дневног реда.
Чланови Градског већа су се позитивно изјаснили на дванаест закључака, за Скупштину града Краљева, којима се утврђују предлози одлука о допуни: Одлуке о раскопавању јавних површина на територији града Краљева, Одлуке о домаћем линијском превозу путника, Одлуке о јавном осветљењу на територији града Краљева, o допунама Одлуке о јавним паркиралиштима и Одлуке о пијацама на територији града Краљева и о изменама и допунама Одлуке о комуналном уређењу града.
Међу поменутим закључцима су и предлози: закључка о усвајању Извештаја о раду Дома здравља Краљево за 2020. годину, одлуке о изгледу табли са називима улица на територији града Краљева, одлуке о праву на накнаду дела трошкова боравка деце у предшколској установи чији је оснивач друго правно или физичко лице на територији града Краљева и допуне Програма отуђења грађевинског земљишта у јавној својини града Краљева
Као и два предлога решења о изменaма Решења о образовању Комисије за прибављање непокретности и Решења о образовању Комисије за отуђење непокретности из јавне својине града Краљева.
О доношењу ових одлука изјасниће се одборници Скупштине града Краљева на следећој седници Скупштине.

Веће је донело Одлуку о избору пројеката за финансирање или суфинансирање пројеката традиционалних цркава и верских заједница за изградњу, одржавање и обнову црквених и верских објеката на територији града Краљева.
Такође, донето је и Решење о измени и допуни Решења о распореду коришћења буџетских средстава Основног и Средњег образовања и васпитања, као и Закључак о измењеном обиму градског и приградског превоза путника на територији града Краљева.
Краљевачки већници донели су два решења о утврђивању новчаног износа за Октобарску награду града Краљева и специјалну награду за подстицај хуманости „Миломир Главчић“ за 2021. годину.
Поступајући по предлогу Комисије за спровођење поступка давања у закуп непокретности, чланови Већа донели су три решења о давању у закуп једног стана и два пословна простора на територији града Краљева.

Print Friendly, PDF & Email